شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی داریوش سیاحت مشهد

با بیش از 10 سال سابقه در ارائه خدمات گردشگری

تور های تخصوصی اروپا کشتی کروز

مهاجرت و اقامت کانادا با ضمانت کامل

چارتر کننده اصلی پروازهای

مشهد نجف مشهد

امام نجف امام

با ایرلاین های قشم ایر ، زاگرس ، آتا

چارتر کننده پروازهای

مشهد قشم مشهد

مشهد بندرعباس مشهد

مشهد کیش مشهد

مشهد ساری مشهد

مشهد رشت مشهد

مشهد شیراز مشهد

با هواپیمایی زاگرس با کمیسیون 5% برای همکاران

اخذ ویزابه صورت تخصوصی به  120 کشور دنیا

داریوش سیاحت مشهد

مدیر عامل : سرکار خانم افسانه احمدیان یزدی

مدیریت مجموعه: سید مصطفی ماهرخسار

سرپرست بخش چارتری: سرکار خانم رجبی